سیاسی 5 روز پیش کد خبر : 117502

قیافه برنی سندرز از رقبای ترامپ را ببینید، وقتی که ترامپ می گوید: آمریکا هرگز یک کشور سوسیالیستی نخواهد شد!