فرهنگی 5 روز پیش کد خبر : 117509

عدم پخش تلویزیونی اهدای ۴ جایزه جشنواره!

امسال هواداران ۴ برنده بدشانس اسکار، نمی‌توانند از تلویزیون به تماشای برد آن‌ها بنشینند. چرا که هنگام معرفی برندگان این ۴ جایزه آگهی پخش خواهد شد.