اقتصادی 5 روز پیش کد خبر : 117514

نبض تنظیم بازار شب عید در دستان چه کسی است؟‌

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی عهده دار وظیفه تنظیم بازار شب عید شد.