سیاسیفراکسیون امیداصلاح طلبان 5 روز پیش کد خبر : 117515

چهل سال است که در تلاش هستیم تا جمهوری اسلامی منحرف نشود

پروانه مافی رییس فراکسیون خانواده مجلس می گوید که مردم به خوبی تکلیف خود را با نظام مشخص کردند. اگر در هر شرایطی زیر باران و برف با سختی و با تنگناهای معیشتی که وجود دارد به راهپیمایی می‌آیند بدین معنا نیست که از همه چیز راضی هستند، بلکه بدین معناست که اصل نظام را قبول دارند و برای حفظ آن تلاش می‌کنند.