بین المللیاقتصادی 5 روز پیش کد خبر : 117524

دردسرهای نرخ تورم پایین چیست؟

کرون نروژ برای هفتمین روز متوالی در برابر همتایان مهم خود عقب نشست.