سیاسی 4 روز پیش کد خبر : 117526

شناور موشک انداز سپاه با سرعت 80 کیلومتر مجهز شد

نخستین شناور تندرو دوبدنه (کاتاماران) نیروی دریایی سپاه با قابلیت شلیک موشک های کروز رونمایی شد.