سیاسی 4 روز پیش کد خبر : 117527

استانداران جلسات راهبری تصادفات استان را در اسرع وقت تشکیل دهند

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر کشور در روزهای اخیر در مکاتبه‌ای از استانداران خواست که جلسات راهبری وضعیت تصادفات استان در اسرع وقت به ریاست آنها تشکیل شود.