اجتماعیاقتصادی 5 روز پیش کد خبر : 117556

واریز رقم ریالی بسته حمایتی برای یک میلیون نفر از جا ماندگان تا پایان سال

معاون وزیر رفاه گفت: براساس آخرین وضعیت بررسی شده از بین جاماندگان بسته‌های حمایتی یک میلیون نفر مشمول دریافت رقم ریالی خواهند شد که به محض اعتبار تا پایان سال رقم ریالی بسته حمایتی خود را دریافت می‌کنند.