سیاسی 4 روز پیش کد خبر : 117571

برای مسائل امنیتی تمرکز قدرت داریم اما برای حل معضلات، نه

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی می‎گوید: مشکل مهم کشور، ناکارآمدی نظام سیاسی و اداری است و در همین راستا باید اصل بازنگری در قانون اساسی را بپذیریم و بعد به سراغ اجرای آن برویم.