سیاسی 5 روز پیش کد خبر : 117583

عراق پایگاه نظامی و دیکته خارجی را نمی پذیرد

'عادل عبدالمهدی' نخست وزیر عراق خطاب به سرپرست وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که کشورش با استقرار پایگاه نظامی خارجی مخالفت است و زیر بار نفوذ و دیکته خارجی نمی رود.