اقتصادی 4 روز پیش کد خبر : 117610

4برابری شدن ارزش سهام عدالت

پس از گذشت 12 سال سرانجام طرح سهام عدالت به ایستگاه پایانی خود که همان انتقال مالکیت شرکت‌های مشمول به سهامداران است، نزدیک شد.