سیاسی 5 روز پیش کد خبر : 117662

جزئیاتی جدید از عفو ۵۰ هزار نفری زندانیان

در روزهای اخیر خبری منبی بر عفو ۵۰ هزار نفری زندانیان در رسانه ها منتشر شد که به دنبال آن ۲۲ درصد از کل زندانی‌های کشور آزاد خواهند شد.