سیاسی 4 روز پیش کد خبر : 117678

روحانی: همه باید احساس کنیم که در شرایط جنگ هستیم

اگر گروهی بخواهد بیرون میدان بایستد و به آنهایی که در صف مقدم هستند، طعنه بزند، این برخلاف مروت و وظیفه ملی و شرعی است.