شهاب الدین حائری شیرازی یادداشت 4 روز پیش کد خبر : 117683

وظیفه ما در قبال متکدیان، معتادین و کارتن خوابها