سیاسی 3 روز پیش کد خبر : 117722

شهید امید اکبری یکی از شهدای حادثه تروریستی محور خاش _ زاهدان