فرهنگی 4 روز پیش کد خبر : 117760

مردم منصف‌ترین و بی‌رحم‌ترین منتقدان فیلم هستند

نیما جاویدی گفت: به نظر من منصف ترین ودر عین حال بی رحم ترین منتقدان مردم هستند و بدون هیچ پیش فرضی فیلم را نقد می کنند.