پزشکی 4 روز پیش کد خبر : 117775

زهرا سادات خوشحالی: ریاست نظام پزشکی سکوی حفظ جایگاه افراد در مجلس نشود/ تجربه های تلخ گذشته تکرار نشود

اصلاحات نیوز- زهرا سادات خوشحالی: فردا برای جامعه پزشکی روز بزرگی است.مجمع عمومی این سازمان دور هم گرد خواهد آمد تا رئیس جدید این سازمان را انتخاب کند.6 نفر از اعضای همین مجمع برای ریاست کاندید شده اند اما مجمع عمومی این سازمان باید انتخاب جدیدی داشته باشد تا شاید بتواند اندکی از مشکلات پزشکان را ظرف چند ماه آینده بکاهد .