سیاسیفراکسیون امید 4 روز پیش کد خبر : 117779

خلاء وجود سازمان امور زنان و خانواده در کشور

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ایجاد سازمانی ویژه در کشور برای پیگیری مطالبات حوزه زنان و خانواده را ضروری دانست.