یادداشت 1 ماه پیش کد خبر : 117787

مردی که ژاپن را ژاپن کرد/ رؤیای ژاپن شدنِ ایران رؤیایی سوخته است