محمود سریع القلم یادداشتپیشنهاد سردبیر 29 روز پیش کد خبر : 118048

کشوری مستقل است که به آن زور نگویند / به چه کشوری زور نمی گویند؟ به کشوری که عمدتا از لحاظ اقتصادی به آن وابسته باشند!