محمود سریع القلم: یادداشت 18 روز پیش کد خبر : 118811

یادداشتی از محمود سریع القلم: سی ویژگی نلسون ماندلا / معتقد بود تا فقر از میان نرود، آزادی بدست نمی­آید / همیشه در حال یادگیری بود / معتقد بود آموزش، مؤثرترین روش تغییر جهان است