بین المللی 13 روز پیش کد خبر : 119350

دولت جدید فلسطینی را به رسمیت نمی شناسیم