سیاسی 9 روز پیش کد خبر : 119365

رئیسی حکم ریاست قوه قضاییه را از رئیس دفتر رهبری دریافت کرد