سیاسی 15 روز پیش کد خبر : 119375

روحانی حرمین شریفین کاظمین را زیارت کرد