سیاسی 9 روز پیش کد خبر : 119382

روحانی: ما می خواهیم با عراق متحد و نزدیک باشیم نه علیه دیگری