اقتصادی 9 روز پیش کد خبر : 119383

دولت با جدیت به موضوع دستمزد و معیشت کارگران ورود کند