اجتماعی 9 روز پیش کد خبر : 119385

جشن تولد نمادین درخت سرو ابر کوه که ۴۵۰۰ ساله شد.