اقتصادی 15 روز پیش کد خبر : 119390

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی : به‌جای حذف یارانه سه دهک جامعه، یارانه‌های پنهان را سامان دهند/ با 7 هزار میلیارد تومان نمی‌توان فقر زدایی کرد/ رانت و فساد اجازه اصلاحات را نمی‌دهد