محمود سریع القلم یادداشت 7 روز پیش کد خبر : 119416

هنوز هم دیر نشده و جای امیدواری هست ، اما ....