فراکسیون امیدپیشنهاد سردبیر 7 روز پیش کد خبر : 119435

علی مطهری: مجمع تشخیص نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد؛ این اتفاق برای کشور خطرناک است