سیاسی 8 روز پیش کد خبر : 119436

روحانی: در کنار هم سازنده یک قدرت بزرگ در منظقه باشیم