اجتماعی 8 روز پیش کد خبر : 119442

بوق زدن برای سلام و خداحافظی ۳۰ هزار تومان جریمه دارد