اجتماعی 8 روز پیش کد خبر : 119447

یک چهارم آسیب ها در حوادث چهارشنبه آخرسال مربوط به چشم است