اقتصادی 8 روز پیش کد خبر : 119455

وام ۵۰ میلیون تومانی اشتغال مددجویان با دو ضامن پرداخت می شود