اجتماعی 14 روز پیش کد خبر : 119463

فداکاری پسر ایرانی 600 زن و مرد را از مرگ نجات داد!