سیاسیبین المللی 14 روز پیش کد خبر : 119469

امارات هم در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت