اقتصادی 10 روز پیش کد خبر : 119502

توزیع ۱۰هزار تن مرغ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی از امروز