فرهنگی 13 روز پیش کد خبر : 119507

کنایه تند المیرا شریفی مقدم به محمدرضا گلزار