سیاسی 7 روز پیش کد خبر : 119508

دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در 12 استان کشور موافقت کرد