اقتصادی 10 روز پیش کد خبر : 119511

زیر ۳ میلیونی‌ها سال دیگر چقدر حقوق می‌گیرند؟