اقتصادی 7 روز پیش کد خبر : 119513

محرومیت های جدید بانکی برای دارندگان چک‌های برگشتی