اقتصادی 13 روز پیش کد خبر : 119531

باید دستمزد کارگران را به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان نزدیک کنیم