فرهنگی 7 روز پیش کد خبر : 119539

بهرام رادان وقتی نوجوان بود