اجتماعی 5 روز پیش کد خبر : 119552

نشتی و فرسودگی لوله‌های گاز علت آتش‌سوزی خط لوله در برومی