اجتماعی 5 روز پیش کد خبر : 119554

10 کشته و زخمی آمار نهایی انفجار خط لوله گاز