اقتصادی 5 روز پیش کد خبر : 119555

قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ نه بیشتر