اقتصادی 5 روز پیش کد خبر : 119581

توزیع ۳۰ هزار تن مرغ منجمد از فردا با قیمت 10500 تومان