سیاسی 4 روز پیش کد خبر : 119587

چپاول و غارت نفت ایران به روش تمام انگلیسی؛ از پرداخت هزینه ماشین جنگی انگلستان تا بازسازی آن کشور