فرهنگی 3 روز پیش کد خبر : 119605

تصویر استاد معروف «تار» روی پاکت چیپس