اقتصادی 3 روز پیش کد خبر : 119609

پراید در یک سال چقدر گران شد؟